In the Midst of Winter, Three Thousand Springs Are Born/ Sredi zime se rodi tri tisoč pomladi

100_1803

In the night Winter secretly walks these quiet woods, leaving behind her frosty footprints on every leaf, on every blade of grass.

❄️❄️

Ponoči Zima skrivoma hodi po teh tihih gozdovih in na vsakem listu in na vsaki drobni bilki trave, pusti za seboj odtise v belini kristalov.  

100_1801

Late in the morning, when thousands upon thousands of warm golden hands reach from the sky, Winter’s cold body relaxes, her frosty breath becoming the sky, the clouds, just to become a part of her again – frost, snow and sleet.

❄️❄️

V poznem jutru, ko z neba sežejo sončeve roke, se premrlo telo Zime sprosti, njena bela sapa postane nebo in postane oblak in spet postane del nje – slana, sneg, žled.

100_1808

And so goes the cycle of life. Nothing is linear, nothing has ever been born and nothing ever dies. Everything manifests and is given a name for a brief moment in eternity, just to quietly disappear and become something else: a new form, a new name – albeit the very same essence.

❄️ ❄️

In tako kroži življenje. Nič ni linearno, nič in nihče se nikoli ni rodilo, nič ne umre. Vse se izrazi v določeni obliki in nosi določeno ime – le trenutek v večnosti, potem pa se spremeni v nekaj drugega: nova oblika, novo ime, a bistvo v vsej večnosti – isto.

100_1810pop

It’s all a dance. Within eternity, a moment dances and within each tiny moment, there’s a dance of eternity. Within light, shadows dance. In the midst of winter, three thousand springs are born.

❄️❄️

Vse pleše, vse je ples. Znotraj večnosti – ples trenutkov, v vsakem drobnem trenutku – ples večnosti. Znotraj svetlobe, plešejo sence. Sredi zime se rodi tri tisoč zelenih pomladi.

This entry was posted in Wildflower Moments and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to In the Midst of Winter, Three Thousand Springs Are Born/ Sredi zime se rodi tri tisoč pomladi

  1. janez says:

    užvam, ko berem in gledam in se čudim, da ponavadi samo jaz komentiram 🙂

  2. Sabina Vodenik says:

    Jaz pa nič več, kaj?! Kar neprijetno mi je. Zelo! Navdih pa tak, da te ne dohitimo…
    Tanči, čudovito!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s