Winter Solstice/ Zimski solsticij

Winter solstice –

somewhere

above this darkness

there must be the sun

big and yellow in the sky

☀️☀️☀️

Zimski solsticij –

nekje nad to temo

mora biti sonce

toplo in zlato

na nebu

This entry was posted in Tiny Poems and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Winter Solstice/ Zimski solsticij

  1. AshiAkira says:

    Somewhere in the sky
    Yes, there is the source of light
    For those who will see

  2. Sabina Vodenik says:

    Kot sonce je bila… Luna in osvetlila je nebo. Počasi se poslavlja… in zopet pride… Ravno zrem v njo in občutek daje, da bi lahko šla z njo… Pa mi pravi, da mora na svojo pot kar sama. Pošiljam žarke…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s