Tag Archives: japanese short form poetry

Abundance of Blossoms /Razkošje cvetov

I’d write a tanka, but to this abundance of blossoms what can words add — Napisala bi tanko, a k temu razkošju cvetov, kaj lahko besede dodajo Advertisements

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , | 4 Comments

Divji cvetovi /Wild Blossoms

V dežju se njene razpokane rjave roke nežno odprejo in iz njih požene na tisoče in tisoče divjih cvetov —- In the rain her cracked brown hands open gently and into the sky they shoot thousands upon thousands of wild, wild blossoms

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Yearning/ Hrepenenje

After this long winter my fingers yearn to touch these crocus petals, these soft green buds ——- Po tej dolgi zimi samo to – dotakniti se lističev žafrana, zelenih brstičev

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Dried Roses

In the box grandma’s dried roses, funny how they too remind me of Spring

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Polnočni sneg / Midnight Snow

Kako nežno pada tišina — polnočni sneg —– How tenderly the silence falls — midnight snow

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , | 2 Comments

Prosim, ne vzemi ji neba/ Please, Don’t Take the Sky Away from Her

Prosim, ne vzemi ji neba, tej osamljeni ptici, ki lahko živi le s pljuči polnimi vetra — Please, don’t take the sky away from this lone bird, who can only live with her lungs full of wind

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , , , , , | 5 Comments

A Story About Our Boat /Zgodba o najinem čolnu

Prosim, povej mi zgodbo o valovih in galebih in o najinem čolnu, saj veš, o tistem, ki v viharju ne potone —– Please, tell me a story about waves and gulls and our boat you know the one, that doesn’t … Continue reading

Posted in Tiny Poems | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments